KKE


Profile

Activities

Financing

Contact

PROFILE

In English

KKE (The association for the promotion of culture and development) was founded on August 11, 2006 and immediately began its activities.

Its aim is to build bridges between people from different countries and cultural surroundings in Finland in order to promote mutual understanding and knowledge. To put into practice these objectives the association does the following:

  • organizes meetings, conferences and courses;
  • promotes volunteer activities to improve an aspect of the lives of people in need of assistance (i.e. the elderly, the disabled, the financially needy);
  • sustains cultural centers;
  • supports the development of family and service;
  • and actively seeks to cooperate with other associations, also in the field of development cooperation.

In order to support its activities, the association can organize fundraising events, receive donations, gifts and testaments.

 Suomeksi

Kulttuurin ja kehityksen edistämisyhdistys ry (KKE) perustettiin 11.8.2006, jolloin se aloitti myös toimintansa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri kulttuurien tuntemusta ja ymmärrystä Suomessa, sekä yhdistää eri maista ja kulttuuripiireistä tulevia ihmisiä.

Yhdistyksen toiminta:

  • kokoukset, kurssit ja esitelmät
  • vapaaehtoistoiminta esimerkiksi vammaisten tai vanhusten kanssa
  • yhteistyön harjoittaminen muiden yhdistysten kanssa
  • osallistuminen kehitysprojekteihin yhteistyössä kehitysmaissa olevien aatteellisten yhdistysten kanssa

Yhdistyksellä on monenlaista toimintaa, kuten toiminta nuorille Silta-Klubissa ja aikuisille Vanhan Puiston kulttuurikeskuksessa. Toimitiloissa järjestetään myös kokouksia, seminaareja, jne.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, sekä vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.